Vsebina teh spletnih strani, tako besedilo, fotografije kot video posnetki so last podjetja CAMBIO d.o.o. (v nadaljevanju avtor). Prepovedana je nedovoljena objava vsebin teh spletnih strani v komercialne namene v katerem koli mediju. Vsak primer neupravičene uporabe bo avtor preganjal tako kazensko kot odškodninsko.
Vsebine so na voljo ob pisnem dovoljenju avtorja. Komentarji in mnenja obiskovalcev spletne strani izražajo izključno stališča posameznih avtorjev in niso povezana z uredniško politiko spletišča ali mnenjem in stališčem avtorja.

Vsebine so na voljo ob pisnem dovoljenju avtorja. Komentarji in mnenja obiskovalcev spletne strani izražajo izključno stališča posameznih avtorjev in niso povezana z uredniško politiko spletišča ali mnenjem in stališčem avtorja.