Pogoji poslovanja

POSLOVANJE
Podjetje CAMBIO d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) posluje v obliki kataloške prodaje na daljavo.

NAROČANJE ARTIKLOV
Naročilo lahko oddate preko obrazca za naročanje ali preko telefona 040 551 957. Pri naročanju nam dopišite ali povejte svoje podatke. Kakršnakoli vprašanja glede naročanja, artiklov ali nejasnosti nam posredujte na našo e-pošto. Za vsa vprašanja smo dosegljivi tudi na telefonu 040 551 957 od ponedeljka do petka od 10 do 16 ure. Pri naročanju izbranega blaga imate možnost plačila z nakazilom na TR.

ZAUPNOST PODATKOV
Podatki, ki jih posreduje kupec so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov – ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 14/03)

CENE, VELJAVNOST PONUDBE IN PONUDBA V TRGOVINI
Če so cene izdelkov navedene že vsebujejo DDV, če cena ni navedena bomo za vas poiskali trenutno ugodno ponudbo pri naših dobaviteljih in vam na podlagi vašega povpraševanja izdelali predračun, ki vam ga bomo poslali v elektronki obliki na vašo e-pošto. Slike izdelkov v katalogu so ilustrativne in ne odražajo nujno v celoti dejanskega stanja ponudbe. Pri nakupu veljajo cene v trenutku naročila. Prodajalec je davčni zavezanec.

DOSTAVA
Vse izdelke kupcu paketno dostavlja Pošta Slovenije (v nadaljevanju dostavljalec) na kupčev naslov v Sloveniji. Kupec plača stroške dostave in račun za izdelke. V kolikor se odločite za osebni prevzem dopišite ob naročilu.

DOBAVNI ROK
Za izdelke na zalogi je dobava blaga do pet delovnih dni. Za izdelke, ki niso na zalogi je dobavni rok do 20 dni po prejetem naročilu. V vsakem primeru bo kupec obveščen po elektronski pošti o roku dobave izdelkov.

SKLEPANJE IN ARHIVIRANJE POGODBE
Pogodbo se sklepa v slovenskem jeziku. Sklenjene pogodbe med naročnikom in prodajalcem se v elektronski in pisni obliki arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti. Sklenjene pogodbe (računi) se hranijo v skladu s pravilnikom in so kupcu dosegljive v primeru posredovane zahteve.

GARANCIJE IN REKLAMACIJE
Garancija za večino izdelkov je dve leti, razen, če izdelovalec ne garantira drugače! Poškodbe pri transportu: kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke praviloma pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, katera bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije. Po prejemu poškodovane pošiljke bo pošta obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

REKLAMACIJA IZDELKOV
Kupec na lastne stroške pošlje izdelek z napako v garancijskem roku na naslov prodajalca. Če prodajalec ugotovi da je reklamacija upravičena, bo izdelek zamenjal ali popravil ter ga na svoj strošek poslal kupcu najkasneje do 60 dni. Če pa ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo prodajalec izdelek poslal nazaj kupcu na njegov račun. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

ŠKODA
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe kupljenih izdelkov.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.astronomska-revija-spika.sii (v nadaljevanju: spletna stran).
Avtorska dela, ki so na kakršenkoli način vključena v spletno stran (na primer vsebine, članki, avdiovizualna dela, slikovni material in podobno) so avtorskopravno varovana. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v spletno stran so varovane s predpisi o industrijski lastnini.
Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje…) v komercialne namene je prepovedana.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Prodajalec se bo trudil, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar prodajalec, niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. Prodajalec se bo trudil za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani. Podatki, slikovni material ter druge informacije in gradiva na spletni strani so zgolj informativne narave. Prodajalec lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran in njeno vsebino.

VARSTVO PODATKOV
Kakršnekoli podatke, ki jih prodajalec pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo prodajalca ter za zagotavljanje kakovosti poslovanja. Vse podatke se varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

SPLOŠNO
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. To pravno obvestilo lahko prodajalec kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se prosimo obrnite na naš info(at)astronomska-revija-spika.si.