Prvo javno zbiranje predlogov za poimenovanje planeta in njegove materinske zvezde v Sloveniji!

Ob 100-letnici Mednarodne astronomske zveze IAU po vsem svetu potekajo številne akcije za popularizacijo astronomije — 100 let pod skupnim nebom. Poimenujmo eksoplanet je ena največjih mednarodno koordiniranih akciji. IAU je vsaki državi dodelila eksoplanet, za katerega je mogoče javno zbiranje predlogov za ime. Ti eksoplaneti in njihove zvezde bodo po koncu akcije nosili uradna imena, ki jih bodo izbrali v posameznih državah.

Slika prikazuje matično zvezdo WASP-38 in eksoplanet WASP-38 b. Na sliki je prikazan tudi graf svetlobne krivulje ter padec sija matične zvezde, ki nastane zaradi prehoda planeta.

Slovenski eksoplanet je 446 svetlobnih let oddaljeni WASP-38 b. Njegova materinska zvezda je WASP-38 oziroma HD 146389 s sijem 9,4 magnitude. Nahajata se v ozvezdju Herkula.

Do konca oktobra 2019 bomo na spletni strani www.portalvvesolje.si zbirali predloge za imena planeta in zvezde. Tam so tudi podrobna pravila natečaja. Končni izbor imena bo komisija razglasila do sredine novembra 2019.

WASP (Wide Angle Search for Planets ) je avtomatski sistem za iskanje oddaljenih planetov.

Osnovni napotki za predloge imen:

  • Dolžina imena je lahko od 4 do 16 črk latinske abecede. Ime ne sme vsebovati ‘šumnikov, številk ali drugih znakov, ki niso črke. Zaželena je ena beseda.
  • Ime ne sme biti enako že obstoječim imenom vesoljskih teles, žaljivo itd.
  • Ime ne sme biti po živečih ljudeh oziroma ljudeh, ki so umrli pred manj kot sto leti.
  • Dovoljena niso imena političnih, vojaških in verskih organizacij ter podjetij, domačih ljubljenčkov itd.
  • Vsak predlog naj bo podkrepljen s kratkim

Posnemi zvezdo WASP-38!

Astronomska revija Spika pa razpisuje še dodatna izziva za tiste amaterske astronome, ki obvladate astrofotografijo.

  • Posnemi zvezdo WASP-38!
  • Posnemi svetlobno krivuljo eksoplaneta WASP-38 b! Prvi avtor svetlobne krivulje »našega« planeta bo bogato nagrajen!