Super polna Luna in mini polna Luna

Od časa do časa lahko v medijih preberemo, da lahko na našem nebu opazujemo super polno Luno ali mini polno Luno (lahko tudi mikro polna Luna). Super polna Luna in mini polna Luna sta zanimiv pojav, ki pa sam po sebi ni čisto nič nenavadnega, če poznamo nekoliko ozadja.

Pogled na super polno Luno, ki vzhaja je nepozaben.

Razdalja med Zemljo in Luno neprestano niha med približno 357.000 in 406.000 kilometri iz povsem preprostega razloga, saj Luna okrog Zemlje kroži po elipsasti tirnici. Najbolje si to lahko prestavljamo, če si pogledamo spodnjo skico. V središču je Zemlja, okrog nje pa po elipsasti tirnici kroži Luna (OPOMBA: elipsa je zaradi lažjega razumevanja narisana pretirano). Ko se polna Luna nahaja v ali blizu točke perigeja, imamo super polno Luno (OPOMBA: le ko je od nas oddaljena manj kot 360.000 kilometrov), ko se polna Luna nahaja v ali blizu točke apogeja, imamo mini polno Luno (OPOMBA: le ko je od nas oddaljena več kot 400.000 kilometrov). Polna Luna je v perigeju za približno 14% večja ter 30% svetlejša kot mikro polna Luna, ki se nahaja v apogeju.

Položaj Lune v perigeju (levo) in apogeju (desno).
Položaj Lune v perigeju (levo) in apogeju (desno).

Kdaj bo vidna naslednja super polna in mini polna Luna?

V letu 2015 bomo lahko mini polno Luno opazovali 5. marca 2015, ki bo od nas oddaljena 406.385 kilometrov, 28. septembra 2015 pa bomo lahko opazovali super polno Luno, ki bo od nas oddaljena le 356.876 kilometrov.

super polna Luna in cerkev.
Ko je Luna potepa blizu obzorja lahko nastane čudovita fotografija. Foto: Darja Štravs Tisu

Je razlika v velikosti med “navadno” polno Luno ter med super polno Luno zares očitna?

Na nebu na žalost nimamo ustreznega merila, da bi lahko glede nanj primerjali velikosti polne Lune med seboj, zato se nam zdi vsaka polna Luna enaka. Najlepše je polno Luno opazovati, ko je le ta še blizu obzorja, torej ko ravno vzhaja ali zahaja. Takrat nam bo naša iluzija Luno pričarala nenavadno veliko. Astronomi in psihologi še danes ne znajo pojasniti, zakaj se nam zdi Luna v bližini obzorja, ko jo opazujemo skozi drevesa, zraven zgradb ali poleg drugih objektov, nenavadno velika. A vedo vsaj to, da to storijo naši možgani.

Primerjava med med mini polno Luno in super polno Luno.
Razlika med velikostjo polne Lune v perigeju in apogeju je najbolj očitna na fotografijah.

Sicer pa bomo razliko med “navadno” polno Luno, mini polno Luno ter med super polno Luno najlažje opazili, če bomo Luno v vseh teh fazah fotografirali in potem slike primerjali med seboj. Danes ob poplavi digitalnih fotoaparatov to ni težko. Luna je lahko nizko na obzorju ali visoko na nebu, le v vseh treh primerih naj bo na približno istem mestu. Rezultat, ki nam ga prikaže naša kamera, bo verodostojen. Poskusite!

Ima super ali mini polna Luna kakšen poseben vpliv?

Polna Luna v perigeju prinaša posebej visoko “perigejsko plimo”, ki pa gladino vode dvigne le nekaj centimetrov više, kot je to običajno. Drugih posebnih vplivov znanstveno še niso dokazali, zato smo ob tem zanimivem pojavu lahko povsem mirni.