Carl Sagan

Carl Sagan je bil zelo znan – v strokovnih krogih in zunaj njih. Po osnovni izobrazbi fizik se je usmeril v astronomijo. Bil je eden od začetnikov astrobiologije ali eksobiologije, ki raziskuje možnost za življenje na drugih planetih in v vesolju. še danes niso vsi astronomi prepričani, da je to samostojna veja. Poročilo o Saganovem življenju in delu je nastalo na pobudo bralca, ki je prišla ob pravem času. Deset let po Saganovi smrti se jasno kaže njegova pionirska vloga pri raziskovanju Osončja in pri širjenju zanimanja za astronomijo in naravoslovje. Pomembno je, da čim širši krog ljudi spozna delo raziskovalcev narave. Le tako lahko dobijo notranje usklajeno sliko o naravi in se zavedo omejitev v naravi. Po tej poti je mogoče tudi izboljšati stik z naravo, ki je v sodobnem načinu življenja postal šibkejši, in povečati občutek za to, kako pomembno za življenje je zdravo okolje.
Poleg tega so se iz vej naravoslovja razvile veje tehnike in nam dale naprave, brez katerih bi si sodobnega življenja ne mogli predstavljati. Poznavanje narave in tehnike ljudem omogoči, da ob pomembnih odločitvah, ki zadevajo posege v naravo in tehniške izvedbe, izberejo najbolj smiselno rešitev. Carl Sagan se je zavedal tega, da se precej ljudi zanima za vesolje in je združil oboje. Neumorno je pripravljal nove poti pri raziskovanju Osončja in sodeloval pri njem. Spoznanja iz svojega poklicnega dela je širil med ljudi in s tem večal zanimanje za naravo in znanje o njej. Zavzemal se je za razumen pogled na naravo in vesolje in pri tem dosegel zavidljivo širok krog ljudi.

Carl Edward Sagan je bil rojen leta 1934 v Brooklynu. Njegovi starši so kot judovski priseljenci prišli iz Rusije. Po končani srednji šoli se je sedemnajstleten vpisal na univerzo v Chicagu. Na njej je diplomiral iz fizike na prvi in na drugi stopnji in magistriral. Na začetku študija je nekaj časa delal v laboratoriju genetika Hermanna Josepha Mullerja, ki je leta 1946 dobil Nobelovo nagrado za fiziologijo. Leta 1960 je Sagan na chicaški univerzi opravil doktorat iz astronomije in astrofizike pri Gerardu Kuiperju, o katerem je šel glas, da se je tedaj edini na vseh ameriških univerzah posvečal zgolj raziskovanju planetov. Po doktoratu je Sagan dve leti delal na kalifornijski univerzi v Berkeleyju in leto na univerzi v Stanfordu. Potem je sprejel učiteljsko mesto na harvardski univerzi in vzporedno delal na Smithsonovem astrofizikalnem observatoriju v Cambridgeu. Leta 1968 je prešel na Cornellovo univerzo v Ithaki, na njej čez tri leta postal redni profesor in na tem mestu ostal. Tam je bil ravnatelj Laboratorija za planetna raziskovanja in med letoma 1972 in 1981 pomočnik ravnatelja središča za radijsko fiziko in vesoljska raziskovanja. Dolgo časa je bil tudi svetovalec Državne aeronavtične in vesoljske administracije NASA. Bil je trikrat poročen: z znano biologinjo, z likovno umetnico ter s pisateljico in filmsko ter televizijsko producentko. Imel je pet otrok. Leta 1996 je umrl za pljučnico po tem, ko je zbolel za redko boleznijo kostnega mozga.