Posvet o svetlobnem onesnaževanju

Razred za naravoslovne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), Svet za varovanje okolja pri SAZU in Prirodoslovni muzej Slovenije pripravljajo Posvet o svetlobnem onesnaževanju, v četrtek, 15. februarja 2024, od 9. do 14. ure v dvorani SAZU.

Republika Slovenija je ena redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga je leta 2007 pravno uredila s sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 z dne 7. 9. 2007, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-4162?sop=2007-01-4162) in s tem postala primer dobre prakse. Uredba varuje ljudi, zdravje, biodiverziteto in astronomska opazovanja pred škodljivimi posledicami svetlobnega onesnaževanja okolja in je bila hkrati namenjena bolj učinkoviti rabi energije.

Več o posvetu preberite na uradni strani.